برای ارتباط با مجموعه اندیشه پیشرفت می‌توانید با یکی از شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

خطوط ثابت: ۰۵۱۳۸۴۵۳۵۷۷ – ۰۵۱۳۷۲۸۹۶۸۶

تلفن همراه: ۰۹۰۱۷۵۵۱۸۵۰

برای مراجعه حضوری نیز می‌توانید پس از انجام هماهنگی تلفنی به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

خیابان فلسطین – فلسطین ۳۱ – شماره ۵

ساعت کار: ۱۷ الی ۲۰